Dạy nấu ăn-Thịt ba chỉ kho măng vầu Tây Bắc ,món tốn cơm !